URIFX

NZDCAD #Phân tích cơ hội

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
Trong cặp này, mình nhận dạng giá có thể hình thành một Head & Shoulder pattern. Do đó, mình sẽ có 2 cơ hội để trade tại thời điểm hiện tại.

Cơ hội #1:
Bán correction, có thể extend luôn wave bự. :D


Probability:
__ BE: rất cao.
__ Probability target 1:1: cao.
__ Probability target 1:2: cao.

Cơ hội #2:
Mua wave impulse tiếp theo. Trường hợp này, phải chờ break-out và chờ R:R tốt để vào lệnh.


Probability:
__ BE: trung bình, khả năng correction còn tiếp diễn.
__ Probability target 1:1: rất cao (nếu confirmed)
__ Probability target 1:2: rất cao.(nếu confirmed)

Mình chọn bán trước, và chờ cơ hội 2 xuất hiện.
Giao dịch đang hoạt động:
Bình luận:
Good reaction
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.