FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
NZDCAD cũng tương tự EURCAD mình đã phân tích (bài phân tích EURCAD mình để ở bên dưới mời các bạn tham khảo)
Giá đã tạo cấu trúc giảm rõ ràng và đang hồi lại. Mình sẽ canh giá hồi về vùng fibo 0.5 - 0.618, vùng này cũng trùng vùng giá tranh chấp trước đó nên sẽ là một vùng bán tiềm năng. khi giá lên đến đó mình sẽ chờ tín hiệu xác nhận để tìm cơ hội sell xuống.

Mời các bạn tham khảo thêm cặp EURCAD mình đã phân tích bên dưới.

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Để tham khảo điểm vào lệnh và xem video nhận định thị trường hàng ngày mời các bạn theo dõi Forex-You Can tại:
👉 Group Telegram: https://t.me/chat_forexyoucan
👉 Kênh Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCwV6kkQuE3VDR-lNvnOFMMQ