Forex-YouCan_BanCoThe

NZDCAD cân nhắc mua lên với giá hiện tại

Giá lên
Forex-YouCan_BanCoThe Pro+ Cập nhật   
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
- Khung tuần giá đang ở vùng mua mạnh (hỗ trợ mạnh)
- H4 giá nhiều lần không phá xuống được vùng này
- H1 đã phá lên khỏi vùng tranh chấp trước đó và đã hồi lại
- M15 giá đã hồi về Vùng mua chính và rút bóng đi lên, RSI đến khu vực qúa bán
Nhận định: giá sẽ đảo chiều đi lên. mình sẽ canh buy lên với SL 20 pip tại vùng giá này

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư.
Vì vậy mong các bạn chỉ dùng để tham khảo và chỉ nên vào lệnh nếu thấy phù hợp với nhận định của các bạn nhé!
Bình luận:
Mình chờ giá xuống được 0.85673 và Sl tại 0.85473. giá xuống còn hơn 1pip là sl và quay đầu. hihi, chắc các cụ phù hộ.
Bình luận:
đã đạt TP 2 R

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.