HHermes

NZDCAD!! H1, H4 đều xuất hiện tín hiệu LONG. Goodluck

Giá lên
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
NDZCAD!! H1, H4 đều xuất hiện tín hiệu LONG. Goodluck