khongro001

NzdCad cho tin hiệu sell tốt

Giá xuống
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
mây ichimoku cho thấy mây đang khá lớn , hiện tại khá dốc và có khả năng sẽ tăng nhẹ và rớt vì lực giảm đang yếu dần , H4 cho thấy tin hiệu sẽ giảm mạnh , vượt MA 200 cho tín hiệu sell