NguyenIval2804

nzdcad

Giá lên
NguyenIval2804 Cập nhật   
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
kết thúc nến H4 vào 8h tối ngày hôm qua, tạo mô hình hai đáy cộng với xu hướng giảm dài của NZDCAD mà nhịp hồi yếu, không rõ ràng đã cho mình cơ hội để vào lệnh này

entry 0.86531

sl : 0.85875 ( 65pip)
tp : 0.87859 ( 132pip )

Stop là cố định mình sẽ không rời SL

còn TP tối thiếu của mình là 1:2

happy day
Bình luận: giá đã chạy được hơn 1R rồi, tiếp tục giữ lệnh và không cần làm gì cả
Bình luận: cập nhật tình hình sáng thứ 2

giá cũng đã gần hít TP rồi, còn một xíu nữa thôi tiếp tục cùng mình chờ đợi nhé
Bình luận: lệnh của mình cũng đã TP vào sáng ngày 19/10 rồi nhé

Chờ đọi cơ hội tiếp theo ở những cặp tiền khác nhé mọi người
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.