FSFI

NZDCAD- Cơ Hội Mua Ngắn Hạn Ngay Bây Giờ!

Giá lên
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
-NZDCAD- trước đây đã từng phá vỡ cấu trúc giảm là vùng kháng cự: 0.87800. Thị trường có thể thay đổi xu hướng thành đi ngang hoặc tăng giá. Cá nhân tôi thấy tiềm năng đi ngang cao hơn.
- NZDCAD hiện đang kiểm tra lại vùng hỗ trợ quan trọng: 0.86347.
- Là người ưa 1 chút mạo hiểm, tôi tìm kiếm cơ hội mua ngắn hạn bằng mô hình Bat.
- Nếu bạn là người thích an toàn, có thể vào lệnh theo mô hình nến từ chối đi cùng với RSI quá bán.
- Nếu muốn an toàn hơn nữa, hãy chờ mô hình đáy đôi kiểm tra lại vùng hỗ trợ lần 2 với RSI quá bán và phân kỳ (Có thể lắm chứ).
--
Entry: 0.86590.
Stoploss: 0.86058.
Target 1: 0.87150.
Target 2: 0.87672.
--
- Nếu thị trường phá vỡ vùng Zone và đóng cửa thấp hơn chân X. Đối với tôi mô hình Bat đã bị thất bại. Tôi sẽ đóng lệnh.
- Lưu ý: 19h30 tối nay giờ Việt Nam có tin quan trọng của USD và CAD. Hãy cẩn thận với thời điểm nay để bảo vệ tài khoản.
- Cá nhân tôi sẽ trailingstop để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ lợi nhuận có được nếu thị trường tăng ngay từ bây giờ.
- Nếu thị trường giậm chân tại chỗ cho tới giờ tin. Tôi sẽ đóng lệnh.
--
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.