FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
H4 gặp đường kháng cự đã tạo 1 đỉnh và đang hình thành đỉnh 2. Xu hướng còn giảm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.