tradewithme99

Kèo kê cao gối ngủ bên NZDCAD

tradewithme99 Premium Cập nhật   
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Kèo này mọi người cứ vào 0.4% tài khoản là hợp lí, nếu nó chạy tới TP luôn thì tốt còn nếu quay về vùng key lv thì bơm nốt 0.6% tk vào lệnh 2
Mấy kèo kiểu này đánh cực nhàn nhưng lâu ^^
Bình luận: Lệnh số 2 thì limit như này:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.