dongcucdem

NZDCAD Vùng điều chỉnh ngắn hạn

OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
NZDCAD đã giảm từ 0.90390 về đến 0.86251 trong hơn hai mươi ngày qua dựa vào sự phục hồi nền kinh tế của Canada. Tôi đặt mục tiêu đồng New Zealand có sự điều chỉnh ngắn hạn trong tuần này và phạm vi vùng giá ở ngưỡng 0.87904 ..
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.