vanhuynam2018

Tín hiệu Bán trên cặp NZD/CAD

Giá xuống
FX_IDC:NZDCAD   NEW ZEALAND DOLLAR / CANADIAN DOLLAR
Trên khung MN: nằm trong vùng Supply kiểm soát ở vùng giá 0.9245 và kết thúc tháng là một nến Doji
Trên khung W: Giá đang nằm trong vùng cung kiểm soát tại vùng 0.9239. và có sự từ chối tăng giá trong 4 tuần liên tiếp với 4 cây pinbar giảm giá
Trên khung Daily: Giá đã phá trendline tăng , lực mua yếu
Mục tiêu giá quay về vùng cầu trên khung tuần ở vùng giá 0.8667

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.