FX_IDC:NZDCAD   NEW ZEALAND DOLLAR / CANADIAN DOLLAR
12 lượt xem
0
Chờ đợi con sóng 5 trong H1
Có vẻ như đang hoàn thành con sóng đẩy c của sóng 4

Bình luận