FOREXCOM:NZDCAD   New Zealand Dollar / Canadian Dollar
Bình luận: đống lệnh lỗ vì có vùng giá chưa phá xuống đc. đợi tín hiệu khác mạnh hơn
Bình luận: giá đã phá xuống dưới qua vùng giá mà phe buy giữ chân suốt 4 tiếng. đây là một tín hiệu cho thấy phe sell đang chiếm ưu thế. plan sẽ là đợi giá retest lại mốc 0.90740 và canh sell.
Bình luận: giá đã chạy. mình sell đc sớm ở 0.9740 rồi và đã dời sl về entry. tp mình kì vọng về 0.90100. Sẽ quan sát giá chạy rồi cập nhật thêm sau