URIFX

NZDCAD #Phân tích cơ hội (tt) => Phân tích Cấu trúc giá.

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
hi all,

Tiếp túc với cặp tiền này nhé.

Hôm qua giá giảm vượt qua mục tiêu 1:1 và gần chạm mục tiêu 1:2 thì correct (giá hồi về). Lệnh của mình cũng chốt BE ở tartget 1:1 với khối lượng là 100% khối lượng đã mua. Tại đây, các bạn có thể áp dụng chiến thuật close 50%, tùy vào plan của bạn.
Tiếp đến, mình sẽ chờ tín sell tiếp với việc phân tích price structure của wave correction. Nó có thể là zigzag hoặc complex. Cho dù là pattern nào đi nữa thì mình sẽ chờ khả năng correction về sâu nhất để đánh. Lý do là risk:reward cao. :D

Trường hợp này, nếu giá extend zigzag thì wave tiếp theo sẽ là wave C of ABC. Giá có thể reach tới mức 0.5% retracement. Lúc này consider sell.

Để xem thứ nào nhé.

Regards,

URI .
Bình luận:
Bình luận:
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Chờ bull
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.