SinvestFX

Chiến lược giao dịch NZDCAD 11/8

Giá lên
SinvestFX Premium Cập nhật   
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Chiến lược giao dịch NZDCAD 11/8

1. Xu hướng: Cấu trúc xu hướng tăng H4. Giá đang ở vùng hỗ trợ H4 đồng thời có sự sụt giảm động lượng ở những nhịp giảm cuối (nhịp giảm H1)

2. Điểm vào:
- Chờ giá phá đỉnh H1 - 0.8797 (phá cấu trúc giảm H1)
- Canh Buy H1 khi giá giảm điều chỉnh quanh vùng hỗ trợ 0.8784

3. Điểm ra: SL 0.8755, TP 0.8876 (RR = 1/3)

4. Tạo cảnh báo (không canh chart)
- Điều kiện: Thoát khỏi kênh
- Cận trên: 0.8801 => canh Buy
- Cận dưới: 0.8740 => giá phá đáy tiếp tục tạo cấu trúc giảm H1 => tiếp tục canh Buy H1 ở vùng hỗ trợ H4 này. Vì H1 tiếp tục tạo đáy nên các vùng giá điều kiện Buy và vị trí Buy sẽ phải dời xuống (tôi sẽ update tiếp)

5. Update Chiến lược ở phần bình luận.

===========
Chiến lược mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị giao dịch. Chúc anh em ngày giao dịch thành công! - ThangTran -
Bình luận:
NZDCAD đã phá cấu trúc giảm H1 => Buy Limit tại 0.8784. SL 0.8755, TP 0.8876 (RR = 1/3)

🌏 SINVEST.vn - website chia sẻ kiến thức Forex có tâm: https://sinvest.vn/

✅ EXNESS: https://sinvest.vn/go/exness
✅ ICMARKETS: https://sinvest.vn/go/icmarkets
✅ XTB: https://sinvest.vn/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.