SonPriceAction

NZDCAD canh long

Giá lên
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
NZDCAD đang có 1 uptrend đẹp trên d1 với các đợt sóng impulse mạnh và quyết đoán. Plan là đợi giá hồi về các vùng zone đã đánh dấu như trên hình
và buy nếu có signal