ThomasTrinh

NZDCAD - SELL D1

Giá xuống
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
NZDCAD đã chạm khu kháng cự mạnh supply zone
với hành động mua quá nhiều
thị trường sẽ điều chỉnh giá lại nguy cơ sụt giảm 150 pip
Stop Loss - 0,93098
TP - 0,91171