dinhchien

NZDCAD = giảm tại nhóm sóng Tuần

Giá xuống
FOREXCOM:NZDCAD   New Zealand Dollar / Canadian Dollar
Phân kỳ đã có.
Nến Nhật cũng có luôn.