LHBB

NZDUSD ngày 5.1.2020- Sell cho tất cả cặp NZD

Giá xuống
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Kịch bản như clip.Sell cho mọi cặp NZD, ưu tiên NZDJPY