UnknownUnicorn4548749

NZDUSD ngày 5.1.2020- Sell cho tất cả cặp NZD

Giá xuống
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Kịch bản như clip.Sell cho mọi cặp NZD, ưu tiên NZDJPY
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.