dinhchien

NZDCAD - Đánh tăng (Swing trade)

Giá lên
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- 2% risk.
- Chúc may mắn.