Sanforex-com

NZD/CAD xác nhận mục tiêu tăng dài hạn

Giá lên
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Tương tự NZD/CHF, tỷ giá NZD/CAD cũng đang cho thấy tín hiệu tăng dài hạn khi giá trên biểu đồ ngày đã breakout rất mạnh.

Mục tiêu dài hạn 0.9251