Leadership

NZDCAD Mua tại 0.87300

Giá lên
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
145 lượt xem
5
Mua tại 0.87300
Mục tiêu: 0.88700 ( fibo 61.8)
Dừng lỗ: 0.86900
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận: Tăng 60pips
Bình luận: Close 1/2 khối lương, move SL về Entry và nuôi lãi tiếp ^^
Bình luận: 0.88070
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Email: tminh@tradingview.com
Phone: 09 3720 3720
Telegram: https://t.me/tradingviewvietnam

Ý tưởng liên quan

Bình luận

bạn có thể diễn giải về lệnh của bạn được k?
Phản hồi
@thsttl, Vì mình xác định đáy của xu hướng dựa vào mức cản của D1 tại vùng trước đó. Sau đó áp dụng fibonaci để tìm điểm TP cho nhịp hồi.
Phản hồi
thsttl Leadership
@Leadership, hay nhỉ , thanks bạn :)
Phản hồi