URIFX

NZDCAD #Bán correction

Giá xuống
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
Về long term cặp này sẽ tăng vút. Nhưng cấu trúc giá hiện tại, mình thấy có 1 cơ hội sell.

Nếu đây là 1 correction: có thể đây là Expand triangle?
Nếu đây là 1 motive wave: giá sẽ break xuống sâu hơn.
Rất ít khả năng đây là 1 Motive wave đi lên.....

Sell vẫn có nhiều cơ hội hơn Buy vào.
Bình luận: Có phản ứng tích cực

Bình luận: