pvtai91

NZDCAD mua lên mạnh

Giá lên
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
51 lượt xem
1
NZDCAD đã đến lúc mua lên full magin anh em nào xem mạnh dạn lên nhé