thang822462

NZD/CAD Bán ngắn hạn

Giá xuống
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
NZD/CAD xuất hiện tín hiệu phân kì âm Bearish Divergence giữa giá và RSI . Giá phá vỡ đường xu hướng đi lên.

Khuyến nghị: Bán ngắn hạn
Giá mục tiêu 1: 0.9000-0.8900
Dừng lỗ: 0.9170