thang822462

NZD/CAD Bán ngắn hạn

Giá xuống
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
NZD/CAD xuất hiện tín hiệu phân kì âm Bearish Divergence giữa giá và RSI . Giá phá vỡ đường xu hướng đi lên.

Khuyến nghị: Bán ngắn hạn
Giá mục tiêu 1: 0.9000-0.8900
Dừng lỗ: 0.9170
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.