dinhchien

[NZDCAD] Phương pháp giao dịch 3 màn hình, Price action & Elliot

Giá lên
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Màn hình 1: khung Ngày tăng
Màn hình 2: Khung 4 giờ về vùng quá bán và phá vỡ xu hướng giảm.
Màn hình 3: Khung 1 giờ xuất hiện tín hiệu từ chỉ báo Elliot targets