LHBB

NZDCAD - 5/12/2019

Giá xuống
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Như hình nhé mọi người, không cần dài dòng văn tự nhiều