OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
Short theo cấu trúc giảm h1, giá tạo cấu trúc giảm và hồi về khu vực chưa seller. Goodluck.