ThanhThaoMC

23/04: NZDCAD Short với mục tiêu 1000pips

FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
NZDCAD: Cơ hội 1000 pips.
Nó đã tạo ra một đỉnh đôi sau khi vượt qua đường xu hướng màu đỏ.
Cú swing mới từ đỉnh đôi có thể hướng tới mục tiêu 1000 pips.
Đây là weely chart, cần theo dõi daily chart và h4 để tìm được điểm vào lệnh thích hợp
P/s: Inbox để thma gia với chúng tôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.