FX:NZDCHF   New Zealand Dollar/Swiss Franc
24 lượt xem
0
Giá có thể đi theo 2 plan. nếu giá giảm sẽ tạo thành mẫu hình ABC trong đó B là sóng tam giác. Nếu giá tăng thì sẽ là tam giác. Tuy nhiên plan giá giảm có xác suất cao hơn. Chờ đợi cách giá phá nêm để vào lệnh

Bình luận