maivanhai

NZDCHF đánh xuống

Giá xuống
FX:NZDCHF   New Zealand Dollar/Swiss Franc
Ngày hôm qua kết thúc bởi một phiên giảm mạnh phá vỡ trendline tăng trước đó, cho thấy lực bán trở lại và đưa thị trường đi xuống.
Mục tiêu có thể 0.693 sau đó có thể 0.683