hoangvuanh7693

Ngắn hạn bán xuống. Dài hạn mua lên

Giá xuống
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
Đanng có một lực tăng rất mạnh, chúng ta đợi xuất hiện set up đẹp rồi bán xuống tại vùng kháng cự và hỗ trợ mà mình vẽ. Quan sát trên khung tuần có thể thấy cây nến tuần đã phá qua đỉnh của những cây nến tuần trước đó, 1 xu hướng tăng có thể đang được hình thành, nếu chúng ta muốn trade dài hạn với kèo này thì có thể canh mua vào khi giá hồi về các vũng hỗ trợ bên dưới. Ngắn hạn thì vẫn là sell xuống nhé mọi người, tuy nhiên tỷ lệ RR sẽ không cao lắm, mọi người nhớ đặt TP thấp thôi, đừng, nên cắt sớm và canh mua vào sẽ là hợp lý hơn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.