khoahuynh

NZDCHF - Tiếp tục canh sell

OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
28 lượt xem
2
Giá đã phá vỡ vùng hỗ trợ và quay lại test vùng này, khả năng giảm tiếp vẫn còn xảy ra.
Canh sell tại vùng hỗ trợ - lúc này là kháng cự, hoặc tại vùng sell cao hơn ở trên