SonPriceAction

NZDCHF canh sel

Giá xuống
FX:NZDCHF   New Zealand Dollar/Swiss Franc
1 cặp tiền đang có hành động giá khá rõ ràng để theo dõi. NZDCHF đã phá vỡ hỗ trợ và confirm mometum giảm trên ngày. View là đợi giá hồi về hỗ trợ cũ nay là kháng cự để sell xuống