FX:NZDCHF   New Zealand Dollar/Swiss Franc
1 cặp tiền đang có hành động giá khá rõ ràng để theo dõi. NZDCHF đã phá vỡ hỗ trợ và confirm mometum giảm trên ngày. View là đợi giá hồi về hỗ trợ cũ nay là kháng cự để sell xuống

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.