maivanhai

NZDCHF xuống trong dài hạn.

Giá xuống
FX:NZDCHF   New Zealand Dollar/Swiss Franc
Tất cả những gì hành động giá cho thấy thị trường đang chuẩn bị cho sự đi xuống của giá trong dài hạn, ngay tại vùng cản mạnh 0.730, giá liên tục xuất hiện những hệ thống nến đuôi trên dài, cho thấy tại vùng giằng co nhưng lực bán vẫn chiếm ưu thế, mục tiêu có thể là 0.6000.
https://www.youtube.com/watch?v=WLKYb31uwSI
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.