FOREXCOM:NZDCHF   New Zealand Dollar / Swiss Franc
Nhận định cặp NZDCHF:
1. Xu hướng bắt đầu chuyển sang tăng khi phá kênh giá giảm, phá lên khỏi đỉnh tạo đáy thấp nhất;
2. Giá hồi về vùng hỗ trợ quanh 0.64000, hồi quy 50% Fibonacci;
3. Setup vào lệnh: cụm nến búa ngược.
Kỳ vọng giá sẽ tăng.
Good luck!
T.P.,

NZDCHF forecast:
1. Uptrend;
2. NZDCHF has retested to support around 0.64000 (round number), retreated to fibonacci 50%;
3. Setup priceaction: inverted hammer .
Expect to go up.
Good luck!
T.P.,