URIFX

NZDCHF: cơ hội mua khi giá cận biên dưới vùng VA

Giá lên
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
D1: Mua channel up.
1h: VP của wave bearish đầu tiên đang tạo 2 Volume Node. Cơ hội nhiều là giá back lại VNode thứ 2 để hình thành POC ở khu vực này. Và vùng Low volume node trở thành điểm hút. Giá thường visit lại.

Cơ hội nào thắng:
1. Giá quay lại vùng HVN sẽ cho chúng ta tỷ lệ 1:1 nếu stoploss ngoài vùng VA của cả sóng bearish đầu tiên.
2. Nếu giá theo xu hướng tăng (D1) giá sẽ bounch trong vùng Volume thấp hoặc revisit lại POC. Lúc này là tỷ lệ 1:8

Mua tại thời điểm này cũng kg tồi. :) Risk 2%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.