URIFX

NZDCHF: cơ hội mua khi giá cận biên dưới vùng VA

Giá lên
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
29 lượt xem
2
D1: Mua channel up.
1h: VP của wave bearish đầu tiên đang tạo 2 Volume Node. Cơ hội nhiều là giá back lại VNode thứ 2 để hình thành POC ở khu vực này. Và vùng Low volume node trở thành điểm hút. Giá thường visit lại.

Cơ hội nào thắng:
1. Giá quay lại vùng HVN sẽ cho chúng ta tỷ lệ 1:1 nếu stoploss ngoài vùng VA của cả sóng bearish đầu tiên.
2. Nếu giá theo xu hướng tăng (D1) giá sẽ bounch trong vùng Volume thấp hoặc revisit lại POC. Lúc này là tỷ lệ 1:8

Mua tại thời điểm này cũng kg tồi. :) Risk 2%