pvtai91

NZDCHF Bán xuống full magin

OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
23 lượt xem
0
Nzdchf đang tích lũy ngay tại đỉnh sau thời giản tăng liên tục.
với vị trí này sẽ tranh thủ bán giá cao chờ mua lại sau the xu hướng tăng