tradafx

Đợi cơ hội bán với NZDCHF

Giá xuống
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
Khung thời gian 2 giờ.
Xu hướng giảm.
Giá hình thành mẫu hình sóng hồi giá và retest ngưỡng kháng cự 0.64500.
Sau khi hình thành đỉnh mới thì giá lập tức giảm mạnh với động lực tăng cũng yếu dần.
Đợi xuất hiện mẫu hình nến đẹp thì có thể bán NZDCHF .
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.63600.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.