maivanhai

NZDCHF đánh xuống

Giá xuống
FX:NZDCHF   New Zealand Dollar/Swiss Franc
Ngày hôm qua cho thấy sự kết thúc của sóng hồi trên D1, điều này cho thấy khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục đi xuống.