VnRebates

NZDCHF - Mô hình 3 đỉnh thanh khoản đã build up

Giá xuống
FX:NZDCHF   New Zealand Dollar/Swiss Franc
Xu hướng giảm ở khung m15 , m30.
Giá đã tạo thanh khoản mô hình 3 đỉnh ở phiên Á.
Chờ giá quay về vùng Supply chưa bị miti ở phía trên để entry sell xuống.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.