DuyphongFX88

Theo dõi thêm NZDCHF

DuyphongFX88 Cập nhật   
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
NZDCHF đang tiến về key lv tại daily,. Đợi phản ứng giá tại đây và xem xét vào lệnh
Đã hủy lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.