KGtradingfx

#NZDCHF Canh sell tại kênh giá mới

Giá xuống
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
NZDCHF có thể đang là cặp giao dịch được nhiều nhà đầu tư quan tâm trong giai đoạn này, với những đợt điều chỉnh mạnh lên xuống trong 3 tuần trở lại đây. Hiện tại, giá đang test lại kênh giá giảm mới, sau khi có nhịp tăng mạnh trong tuần này. Theo nhận định của KGtradingfx, canh sell tại khu vực kênh giá, với 1 nến xác nhận ở H4, target 68 pips về lại khu vực 0,636.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.