FX:NZDCHF   New Zealand Dollar/Swiss Franc
Short theo cấu trúc giảm khung thời gian lớn, chúng ta thấy được giá đã lấy thanh khoản phía trên và đẩy giá xuống, vùng trên sẽ chứa seller đẩy giá xuống. Goodluck.