khoahuynh

NZDCHF - Sell theo xu hướng

OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
25 lượt xem
0
NZDCHF hình thành nến engulfing giảm vào vùng support. Có thể sell ở giá hiện tại hoặc chờ giá phá hoàn toàn vùng hỗ trợ này. Dừng lỗ trên mô hình nến Engulf. Mục tiêu hướng về vùng support được đánh dấu bên dưới