nguyenbaopc

Xác định đúng cấu trúc + Nhuần nhuyễn hệ thống

FX:NZDCHF   New Zealand Dollar/Swiss Franc
Câu hỏi 1:
Sau khi nghe thầy giảng cho anh Phan Minh Đức em có suy luận thêm. Nhờ thầy giải thích giúp.

Quá khứ có 1 Trend giảm lớn (màu đỏ). 2 mũi tên như 2 giai đoạn của 1 sóng tăng mới.

Giai đoạn 1. Nó tăng từ điểm vi phạm H1 Lên điểm vi phạm của H4 (hay điểm vi phạm của trend giảm lớn)

Giai đoạn 2. Nó phá vỡ thành công điểm vi phạm H4 và trở thành sóng tăng rõ ràng.

Với lực tăng ở Giai đoạn 1 thì đã đủ để mình đánh được lệnh theo PP Đảo trend rồi.

Giải thích nôm na thì: Giống như dòng họ GIẢM có 1 đứa con Tăng, ban đầu nó chỉ tăng trong phạm vi dòng họ nó thôi.
Sau đó nó tăng mạnh mẽ, thay đổi cả dòng họ nó từ trend Giảm thành Tăng.

(Còn các đứa con khác vẫn yêu hơn dòng họ nên chỉ là sóng hồi)
(Kiểu cả họ Khó khăn, có 1 đứa học giỏi.
Thời gian đầu nó làm ăn được kha khá.
Sau này đến 1 giai đoạn nó thành đại gia giúp đỡ cả dòng họ luôn)

Câu hỏi 2:
Vấn đề là xác định được cấu trúc + nhuần nhuyễn hệ thống.

Ví dụ ở đây sau khi xác định được cấu trúc thì em có thể vào dược 3 lệnh.
Lệnh đầu là Đảo trend, và theo sau là 2 lệnh EMA200 S/R

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.