BlackJack83

cặp ngoại hối NZD/CHF trong tuần tới

Giá lên
FX:NZDCHF   New Zealand Dollar/Swiss Franc
cặp ngoại hối NZD/CHF trong tuần tới