FOREXCOM:NZDCHF   New Zealand Dollar / Swiss Franc
Nhận định cặp NZDCHF:
1. Xu hướng tăng;
2. Giá chạm vùng hỗ trợ quanh 0.65685, chạm EMA 21, hồi quy mức Fibonacci 50%;
3. Setup vào lệnh: Pinbar , đặt lệnh chờ mua 50% pinbar .
Kỳ vọng giá sẽ tăng.
Chúc may mắn!
T.P.,

NZDCHF forecast:
1. Uptrend;
2. NZDCHF has tested to support around 0.65685, touched EMA 21 and retreated to fibonacci 50%;
3. Setup priceaction: Pinbar , buy limit 50% pinbar .
Expect to go up
Goodluck!
T.P.,