tradafx

Đợi tín hiệu bán với NZDCHF

Giá xuống
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
Khung thời gian 1 giờ.
Cấu trúc tăng giá bị phá vỡ.
Giá phá vỡ Key level tại 0.65000.
Hiện tại giá đang hình thành một vùng tích lũy nhỏ retest Key level vừa bị phá vỡ.
Nếu giá phá vỡ vùng tích lũy này, xác nhận xu hướng giảm thì có thể bán với mục tiêu giá là vùng 0.63500 và 0.62600.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.