FX:NZDCHF   New Zealand Dollar/Swiss Franc
NZDCHF đang tạo 2 đáy trên D
có thể Buy với cặp này